XLVI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM – 26.09.2018