XLVII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM – 19.10.2018